Ga naar hoofdinhoud

Het Volvo 300 Club Forum

Ga naar het V3C Forum

Het Volvo 300 Club Forum is ook van een flinke opfrisbeurt voorzien. Klik op de link om naar het V3C forum te gaan!

Tips voor het gebruik van het forum

  • Het forum en de website staan in zekere zin los van elkaar, technisch zijn het 2 verschillende pagina’s.
  • Niet-leden kunnen wel op het forum actief zijn.
  • Als V3C lid kun je dus 2 verschillende accounts hebben; 1 ledenaccount op de website, en (eventueel) een gebruikersaccount op het forum.
  • Op de website kunnen alleen leden inloggen, met hun lidnummer + zelfgekozen wachtwoord.
  • Op het forum zijn zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord zelf te kiezen.
  • Als niet-lid heb je op het forum geen toegang tot bepaalde afdelingen en functies.
  • Als je V3C lid wordt terwijl je al een forumaccount hebt, kan het gebeuren dat je status op het forum niet aangepast wordt. Stuur in dat geval even een berichtje aan de forumbeheerder.
  • De advertentierubriek bevindt zich op de V3C website. Het is niet de bedoeling om advertenties op het forum te plaatsen, dat wordt gezien als spam. Zie ook onderaan deze pagina.
  • Uitspraken die door individuele gebruikers gedaan worden op het V3C Forum mogen niet gezien worden als afkomstig van de Volvo 300 Club.

Juridische informatie

Voor alle op het V3C Forum aanwezige informatie geldt dat deze door de Volvo 300 Club beschikbaar gesteld wordt op ‘zoals het is’ basis, met voorbehoud van alle rechten van de oorspronkelijke auteurs. Reproductie is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de Volvo 300 Club.

Alle informatie wordt verstrekt op basis van volledige vrijblijvendheid; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade of inkomstenderving die optreedt wegens gebruik van de geboden informatie.
Vooral bij het opvolgen van technische tips is het dus belangrijk altijd goed op uw eigen materiaal en veiligheid te letten; dit is uw eigen verantwoordelijkheid!

Advertenties?

De advertentierubriek bevindt zich op de V3C website. Het is niet de bedoeling om advertenties op het forum te plaatsen, dat wordt gezien als spam. De advertentie zal worden verwijderd en bij herhaling kunnen er sancties volgen. Het is voor geregistreerde gebruikers en leden wél mogelijk om te discussieren over advertenties. Dit kunnen advertenties uit onze eigen advertentierubriek zijn, maar ook aanbiedingen via externe advertentie- en veilingsites.
‘Discussiëren’ betekent overigens niet ‘afkraken’; dat is niet de bedoeling.

Back To Top