Skip to content

Algemene Ledenvergadering op 7 maart 2021

Het afgelopen jaar hebben we elkaar vanwege de coronacrisis jammer genoeg nauwelijks kunnen ontmoeten. Op 7 maart 2021 staat onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer in de agenda’s. Vanwege de coronamaatregelen ontkomen ook wij niet aan een ALV in aangepaste vorm. We hebben ervoor gekozen om een digitale ALV te organiseren, waarin we over de noodzakelijke dingen met elkaar tot besluiten willen komen. De component ‘gezelligheid’ – die toch elk jaar een belangrijke rol speelt voorafgaand, tijdens en na de ALV – halen we dan later dit jaar wel in zodra dat weer kan.

Hoe gaan we het doen?

Digitaal vergaderen vraagt om een strakke voorbereiding en heldere instructies aan iedereen die deelneemt. Zo houden we de vergadering overzichtelijk. Daarom vragen we u om uzelf vroegtijdig aan te melden en sturen we ruimschoots voorafgaand aan 7 maart de vergaderstukken toe. Als er vragen zijn over de toegestuurde vergaderstukken, kunnen die schriftelijk worden gesteld via secretariaat@volvo300club.nl. De beantwoording van de vragen volgt dan tijdens de ALV. Tijdens de ALV is er geen gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wat zijn de noodzakelijke agendapunten?

De onderwerpen waar een besluit van de ALV voor nodig is, zijn de decharge voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar en de begroting van 2021. Er zijn dit jaar geen aflopende bestuurstermijnen. Daarmee is de agenda kort en overzichtelijk.

En nu concreet?

De digitale ALV vindt plaats op zondag 7 maart 2021 van 11:00 tot 12:00 uur via Microsoft Teams. Als u wilt deelnemen aan de ALV is het verzoek om uw aanmelding te doen op uiterlijk 27 februari. Op 28 februari ontvangt u dan de vergaderstukken en een link + instructie om aan de digitale ALV deel te nemen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@volvo300club.nl.

Back To Top