Skip to content

Bestuur

Het bestuur is voor algemene bestuurszaken te bereiken via een gezamenlijk e-mailadres: bestuur@volvo300club.nl

Voorzitter

Hans van Ginkel
voorzitter@volvo300club.nl

Gezicht van de V3C, naar buiten en binnen:

 • Leidt de vergaderingen
 • Coordineert en motiveert de overige vrijwilligers
 • Vormt het belangrijkste aanspreekpunt voor de leden

Ledenadministratie:

Joost Ruizendaal
ledenadministratie@volvo300club.nl

Beheer van het ledenbestand:

 • Behandelen nieuwe lidmaatschapsaanvragen, doorvoeren wijzigingen, opzeggingen, etc.
 • Beantwoorden van vragen van potentiele leden.

Secretaris

Stefan Ruizendaal
secretariaat@volvo300club.nl

Schrijver van het bestuur en daarmee van de V3C:

 • Schrijft brieven en stukken namens de V3C
 • Bewaart de ontvangen brieven en afschriften van verzonden brieven.
 • Maakt notulen van de diverse vergaderingen.

Penningmeester

Mark Smeets
penningmeester@volvo300club.nl

Beheert het geld van de vereniging:

 • Houdt de kas en beheert de bankrekening.
 • Doet en ontvangt de betalingen.
 • Houdt de boekhouding bij.
 • Maakt het financieel jaarverslag.
 • Bewaakt de begroting

Overige Vrijwilligersfuncties

Redactie en Public Relations

Renee van Ginkel
redactie@volvo300club.nl en pr@volvo300club.nl

Verantwoordelijk voor de Volvoice en promotie van de vereniging:

 • Verzamelen en bewerken van kopij, inclusief eindredactie
 • Verdeling naar de leden, via internet en de post
 • Schrijven van aankondigingen voor evenementen in het clubblad en op de website
 • Contact met de lokale pers bij evenementen

Evenementen Coordinator:

Mark Smeets vervult deze functie, waar nodig ondersteund door Bart Bierens.
evc@volvo300club.nl

 • Het aanspreekpunt inzake clubevenementen
 • organiseren en promoten van evenementen
 • Informatie over inschrijvingen, kosten, planning richting de leden
 • Afstemming met leden die zelf iets willen organiseren

Technische Commissie

Steven Legdeur en Gerard Mulder
techniek@volvo300club.nl

Technisch kenniscentrum van de Club:

 • beantwoorden technische vragen van leden
 • verzamelen en verdelen van technische documentatie
 • organiseren van Cursusdagen
 • organiseren van Sleuteldagen

Advertentiebeheer

Bart Bierens
advertentiebeheer@volvo300club.nl

Het bijhouden van de advertentiepagina’s op de website:

 • Beoordelen van advertenties van niet-leden;
 • Verwijderen van verouderde advertenties;
 • Verplaatsen en/of verwijderen van foute advertenties;
 • Hulp bieden bij het plaatsen van foto’s, links etc;

Clubwinkel

Arnoud Coenrady
clubwinkel@volvo300club.nl

Regelt de aanmaak en verkoop van:

 • promotie-artikelen met het V3C logo erop
 • een kleine voorraad originele Volvo onderdelen
 • dubbele documentatie van het archief

Een actueel overzicht van het aanbod staat op de pagina van de clubwinkel.

Forumbeheer

Diede van Abs en Kevin Kloosterman
forumbeheer@volvo300club.nl

De Forumbeheerders zijn aanspreekpunt inzake het V3C Forum. Dit houdt o.a. in het verwijderen/verplaatsen van verkeerd of dubbel geplaatste berichten, het beheer van de gebruikers en hulp bij problemen.

Back To Top