Skip to content

In september 2001, ongeveer 10 jaar na het uit productie nemen van de Volvo 300 serie, is de Volvo 300 Club (V3C) opgericht.
De doelstelling van V3C is het behoud van de Volvo 300 serie, o.a. door het bevorderen van de contacten tussen eigenaren en andere geïnteresseerden. Hiertoe worden jaarlijks een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals toer- en puzzelritten, sleuteldagen en gezelligheidsbijeenkomsten.

Leden

V3C is een vereniging met zo’n 150 leden in binnen- en buitenland. Voor de duidelijkheid; het is niet noodzakelijk een Volvo 300 te bezitten om lid te kunnen worden! Als de Volvo 300 serie u op een andere manier aan het hart gaat bent u ook van harte welkom!

Mondiaal

De Volvo 300 heeft, hoewel bij velen als vooral een Nederlands verschijnsel bekend, aanzienlijke exportsuccessen gehad. In Engeland bijvoorbeeld werden twee keer zoveel Volvo’s 300 verkocht als in Nederland!

De Vereniging

Officiële documenten

Klik hier om de statuten van de Volvo 300 Club te downloaden in PDF formaat

Klik hier om het huishoudelijk reglement van de Volvo 300 Club te downloaden in PDF formaat

Evenementencommissie

Belangrijk orgaan van V3C is de evenementencommissie. De commissie begeleidt en coördineert de evenementen die door de leden zelf worden georganiseerd. De evenementen worden verspreid over het jaar en over heel Nederland en ook in het buitenland. Evenementen die jaarlijks terugkomen zijn toertochten, een nachtrit en diverse andere gezelligheidsbijeenkomsten. Daarnaast wordt jaarlijks deelgenomen aan de Volvo Klassieker Beurs (VKB). Naast deze evenementen zijn er ook andere evenementen, die een niet-jaarlijks karakter hebben.

ATTENTIE; De Volvo 300 Club is dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om evenementen te organiseren.
Ook als u bijvoorbeeld maar 1 toertocht wilt/kunt organiseren, GRAAG!!!

neem contact op

Technische Commissie

De Technische Commissie vervult de taak van ‘vraagbaak’ voor de leden. Leden kunnen vragen stellen via e-mail of in de technische rubrieken op het Forum. Ook worden er sleuteldagen georganiseerd. Op deze dagen kunt u onder vakkundige begeleiding klussen aanpakken die u thuis niet kunt klaren. Sleuteldagen worden altijd georganiseerd in (universele) garagebedrijven, vaak zelfs bij officiële Volvo Dealers. En bedenkt u eens; Als u door zo zelf te sleutelen 1 uur monteurswerk kunt besparen, heeft u de contributie alweer terugverdiend…. en nog wat geleerd ook!

Het Clubblad

Een belangrijk communicatiemiddel binnen V3C is het clubblad de Volvoice. De Volvoice verschijnt 4 keer per jaar (full-colour gedrukt) en wordt aan alle leden per post verzonden.

De Clubwinkel

De clubwinkel is bij veel evenementen aanwezig. Voorbeelden van artikelen die te koop worden aangeboden zijn stickers, t-shirts en documentatie. We proberen het aanbod steeds uit te breiden. Het is ook mogelijk via de site artikelen te bestellen (hou dan wel rekening met verzendkosten)

Soms krijgt de club ook partijen onderdelen aangeboden; deze worden in voorkomend geval ook via de clubwinkel verkocht.

Bestuur

De Volvo 300 Club is een vereniging. Dit betekent dat de leden maximale inspraak hebben. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging, die benoemd worden door de algemene ledenvergadering. Het bestuur behartigt de algemene belangen van de leden, doet de communicatie vanuit de club naar buiten, en ondersteunt/coördineert de inspanning van de commissieleden en andere vrijwilligers. Binnen het bestuur bestaat de volgende rolverdeling:

  • Voorzitter: Het boegbeeld van de vereniging is de voorzitter. Hij vertegenwoordigt de club overal waar hij komt en is verantwoordelijk voor de PR.
  • Penningmeester: V3C heeft natuurlijk inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan wordt jaarlijks gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering (wettelijk verplicht). De penningmeester zorgt voor de registratie hiervan en bewaakt de plannen en uitgaven aan de hand van de begroting.
  • Ledenadministrateur: De belangrijkste taak van de ledenadministrateur vormt de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw auto(‘s). De gegevens van uw auto worden gebruikt om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het voertuigenbezit van de leden. Elk lid heeft een eigen profiel waarin het mogelijk is je auto’s toe te voegen met foto’s.
  • Secretaris: De secretaris verzorgt de correspondentie namens V3C, en is dus ‘de poort tot de vereniging’ voor externe partijen.
    Tevens is het secretariaat centraal verzamelpunt van interne stukken, en vervult dus zo een belangrijke informatiefunctie binnen de club.

Taxaties

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers binnen de V3C die als beëdigd taxateur rechtsgeldige taxaties mogen maken. Momenteel organiseert V3C al dan niet samen met andere verenigingen zogenaamde taxatiedagen, waar een aantal leden tegelijkertijd hun auto door een erkende (commerciële) taxateur laten taxeren, zodat door het gezamenlijke karakter een mooie korting bedongen kan worden.

Het belang van taxatie kan moeilijk overschat worden als een auto eenmaal 15 jaar of ouder is en nog in goede staat. Bij een ongeval buiten uw schuld krijgt u dan meestal de zéér lage ‘dagwaarde’ van uw auto uitgekeerd en ondanks al het werk en aandacht dat u in de auto geïnvesteerd had, kom je dus uiteindelijk vrijwel met lege handen te staan. Een taxatie gaat boven een waardeschatting, en omdat een taxatie gebaseerd is op de vervangingswaarde van de auto is dat sowieso een veel gunstiger bedrag.

Lidmaatschap FEHAC

In 2008 heeft V3C zich aangesloten bij de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC genoemd. Deze organisatie vertegenwoordigt het overkoepelend belang van oldtimerfanaten, en is betrokken bij diverse vormen van overleg met de landelijke overheid. Zo is er een vaste vertegenwoordiging van de FEHAC aanwezig bij overlegmomenten over de APK regelgeving. Op deze en andere manieren brengt FEHAC de belangen van ons ‘rijdend erfgoed’ ter sprake op momenten dat het anders misschien vergeten zou worden. Ook vervult FEHAC een belangrijke rol wat betreft informatieverschaffing over de laatste ontwikkelingen.

Een ander voordeel van het FEHAC lidmaatschap is dat een aantal verzekeringsmaatschappijen premiekorting geven aan V3C clubleden. Het FEHAC lidnummer van V3C is 2008281 (en ter controle dient u ook uw eigen lidnummer mee te sturen)

Iemand anders tippen

Om andere mensen op de hoogte van de club te kunnen brengen, hebben wij een flyer online staan. Deze kan uitgeprint worden en onder de ruitenwisser of in een dashboardkastje gestopt worden.
Deze flyer is hier te downloaden.

DUS: Heeft u een Volvo 3-serie of ondersteunt u de doelstellingen van de club?

Back To Top