Ga naar hoofdinhoud

Het uitvoeren van een compressie test

benodigd: Compressiemeter, bougiesleutel

Voorbereiding

ALLE bougies eruit draaien, en de compressiemeter in een bougiegat zetten. De nippel van de compressiemeter is dus tijdens de test het enige wat op de bougiegaten aangesloten is.

Droge compressie meting

Gasklep geheel openen en startmotor bedienen. De motor gaat snel rond. Je hoort duidelijk het ‘stoten’ tijdens de compressieslag van de cilinder waar de meter op staat. Laat de motor draaien tot de meter niet meer oploopt. Noteer de gemeten waarde en herhaal de meting bij de overige cilinders.

Natte compressie meting

Doe een eetlepel olie per cilinder in de bougiegaten. Laat de motor een paar keer ronddraaien zonder compressiemeter, en doe dan het hele compressie test rondje van stap 2 opnieuw. Schrijf ook nu de waarden weer op.

Een degelijke meter met schaalverdeling in Bar:

Bron: Cromwell Tools Ltd. (cromwell.co.uk)

Beoordelen van de resultaten – Vervolgstappen

Als het allemaal goed is heb je op iedere cilinder een compressiewaarde tussen 10 en 14 bar. Wat een correcte waarde is verschilt per motortype, het belangrijkste is dat de onderlinge afwijking zo klein mogelijk moet zijn.
De belangrijkste problemen die je kunt tegenkomen zijn:

  • Over de hele linie een lage druk, sterke verbetering na het geven van olie: Dit is het klassieke patroon voor slijtage van de zuigerveren/cilinderwanden. Revisie van de motor is vereist.
  • 1 cilinder heeft helemaal geen compressie meer; gat in de zuiger, klep vast in geopende positie of gebroken.
  • Een groot verschil tussen cilinders onderling. Als het geven van olie verschil maakt zitten bij de cilinder die droog een lage druk gaf waarschijnlijk de zuigerveren vast. Als het geven van olie géén invloed heeft is er mogelijk een klep verbrand.
  • Een relatief kleine onderlinge afwijking die niet verandert door het geven van olie; kan veroorzaakt worden door verschil in klepspeling

 

Back To Top