Algemene Leden Vergadering + toertocht
Datum: 05-03-2016
Locatie: Houten

Dit is een door V3C georganiseerd evenement

Zondag 5 maart 2017 is het weer zover, de Algemene Leden Vergadering!
Let op! Dit jaar zijn de tijden gewijzigd! Het officiele programma van de ALV loopt van 11.00 tot 14.30 uur. Om 14:30 uur start een toertocht die ca. 2 uur in beslag neemt.

Agenda
De agenda van de ALV treft u aan op www.volvo300club.nl/alv/agenda.pdf
Mail het bestuur als u een toevoeging voor de agenda heeft! Het adres is bestuur@volvo300club.nl

Notulen 2016
Deze kunt u terugvinden op de website: www.volvo300club.nl/alv/notulen_2016.pdf

Vacatures bestuursposten
De taken in het huidige bestuur zijn als volgt verdeeld:
‐ Voorzitter en ledenadministrateur: Hans van Ginkel
‐ Secretaris: Stefan Ruizendaal
‐ Penningmeester: Mark Smeets
- Algemeen bestuurslid: Bart Bierens

Bart Bierens heeft aangegeven graag actief te blijven binnen de club, maar zonder een bestuursfunctie. Dit betekent dat Bart vervroegd afscheid neemt als bestuurslid. Tijdens de ALV stelt het bestuur voor om Joost Ruizendaal te laten toetreden tot het bestuur. Joost heeft aangegeven de taken behorend bij de ledenadministratie te willen verrichten.

Omdat de bestuursperioden van Hans van Ginkel, Mark Smeets en Stefan Ruizendaal gelijk lopen, betekent dit dat zij alle drie tegelijk aftredend zijn. Hans, Mark en Stefan stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Om te voorkomen dat over drie jaar wederom het gehele bestuur aftredend is, stellen we voor dat de bestuursfuncties van Mark en Stefan voor een periode van twee jaar worden gekozen in plaats van de gebruikelijke drie jaar.

Kandidaten voor het bestuur kunnen voor of tijdens de ALV gesteld worden. Kandidaten die zich voor 1 maart bij bestuur@volvo300club.nl melden, zullen per e‐mail aan de overige leden (waarvan de e‐mail bij het bestuur bekend is) worden gemeld. Mensen die overwegen om zich op de ALV kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, zijn bij deze van harte daartoe uitgenodigd.

Aanmelden
Omdat het voor de versnaperingen nodig is om vooraf te weten hoeveel leden ongeveer aanwezig
zullen zijn, stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk dinsdag 1 maart aanmeldt via
secretariaat@volvo300club.nl of door te bellen naar (en in te spreken op) 06-20924025.
Tot ziens op 5 maart!


Locatie
Restaurant De Engel
Burg. Wallerweg 2
3991 DM Houten
Tel. 030 6371554/6371241
Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright