Algemene leden vergadering
Datum: 06-03-2016
Locatie: Restaurant De Engel Houten

Dit is een door V3C georganiseerd evenement

Zondag 6 maart 2016 is het weer zover, de Algemene Leden Vergadering!
Het officiele programma van de ALV loopt van 13.00 tot 17.00 uur.

Agenda:
De agenda van de ALV treft u aan op www.volvo300club.nl/alv/agenda.pdf
Mail het bestuur als u een toevoeging voor de agenda heeft! Het adres is bestuur@volvo300club.nl

Notulen 2015:
Deze kunt u terugvinden op de website: www.volvo300club.nl/alv/notulen_2015.pdf

Vacatures bestuursposten:
De taken in het huidige bestuur zijn als volgt verdeeld:
‐ Voorzitter en ledenadministrateur: Hans van Ginkel
‐ Secretaris: Stefan Ruizendaal
‐ Penningmeester: Mark Smeets
- Algemeen bestuurslid: Wouter Nieuwlaat
- Algemeen bestuurslid: Robert Gors
Wouter Nieuwlaat is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Daarnaast heeft het bestuur een ongebruikelijk voorstel: het voorstel om Robert Gors te ontslaan als bestuurslid. Robert is in 2014 herkozen en derhalve loopt zijn zittingsperiode tot aan de ALV in 2017. Het bestuur is echter van mening dat Robert Gors in de afgelopen periode het bestuurslidmaatschap onvoldoende serieus genomen heeft en verwacht dat daar geen verbetering in komt. Derhalve zullen de overige bestuursleden op 6 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorstellen om Robert Gors te ontslaan uit het bestuur. Een meer uitgebreide onderbouwing van dit voorstel ontvangt u tijdens de ALV.

Kandidaten voor het bestuur kunnen voor of tijdens de ALV gesteld worden. Kandidaten die zich voor 1 maart bij bestuur@volvo300club.nl melden, zullen per e‐mail aan de overige leden (waarvan de e‐mail bij het bestuur bekend is) worden gemeld. Mensen die overwegen om zich op de ALV kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, zijn bij deze van harte daartoe uitgenodigd.

Aanmelden
Omdat het voor de versnaperingen nodig is om vooraf te weten hoeveel leden ongeveer aanwezig
zullen zijn, stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk dinsdag 1 maart aanmeldt via
secretariaat@volvo300club.nl of door te bellen naar (en in te spreken op) 06-20924025.

Tot ziens op 6 maart!

Uw bestuur.


Routebeschrijving
Restaurant De Engel
Burg. Wallerweg 2
3991 DM Houten
Tel. 030 6371554/6371241
Website: www.deengel.nlPer auto
Neem op de A27 afslag Houten (nummer 29). Onderaan de afrit gaat u de rotonde driekwart rond, richting Houten.
Aan het einde van de weg rechtsaf, borden Oude dorp volgen.
1e stoplicht linksaf.
Op T-splitsing rechtsaf de Herenweg in. Aan het eind van deze weg rijdt u tegen De Engel aan, parkeren kan aan de rechterzijde.

Per OV
Vanaf Centraal Station Utrecht gaat er vijf keer per uur een sprinter naar Houten. Vanaf station Houten bereikt u De Engel na een mooie wandeling van ca. 15 minuten richting de karakteristieke kerktoren van het oude dorp.Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright