Algemene ledenvergadering
Datum: 23-02-2014
Locatie: Houten

Dit is een door V3C georganiseerd evenement

Zondag 23 februari 2014 is het weer zover, de Algemene Leden Vergadering!
Het officiele programma van de ALV loopt van 13.00 tot 17.00 uur.

Notulen 2013
Deze kunt u terug vinden op de website:
www.volvo300club.nl/alv/notulen_2013.pdf


Vacatures bestuursposten
De taken in het huidige bestuur zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Wouter Nieuwlaat
Secretaris: Stefan Ruizendaal
Penningmeester: Freddy de Wildt
Ledenadministrateur: Kevin Kloosterman
Algemeen bestuurslid: Robert Gors
Algemeen bestuurslid: Hans van Ginkel
Algemeen bestuurslid: Mark Smeets

Freddy de Wildt en Robert Gors zijn aftredend. Zij stellen zich allebei herkiesbaar. Kevin Kloosterman is voornemens om, wegens persoonlijke redenen, uit het bestuur terug te treden. Kevin is in 2013 voor een nieuwe termijn van drie jaar herkozen, maar wil dus op korte termijn zijn taken overdragen en het bestuur verlaten. De plek die hij achterlaat, zal niet worden opgevuld.
Kandidaten voor het bestuur kunnen voor of tijdens de ALV gesteld worden. Kandidaten die zich voor
15 februari 18.00 uur bij bestuur@volvo300club.nl melden, zullen per mail aan de overige leden
(waarvan de email bij het bestuur bekend is) worden gemeld.
Mensen die overwegen om zich op de ALV kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie (want er kan
altijd geschoven worden), zijn bij deze van harte daartoe uitgenodigd.

Toekomstvisie
Graag willen we met u praten over de toekomst van de club. Daartoe heeft het bestuur alvast een visiedocument opgesteld. Daarin staan de trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen en de mogelijke gevolgen daarvan voor V3C. Het visiedocument is vanaf 8 februari te vinden op www.volvo300club.nl/alv/toekomstvisie.pdf

Kofferbakswappen
Een term, geintroduceerd op het V3C Forum. Kofferbakswappen geeft meer inhoud dan kofferbakverkoop. Immers onder swappen kun je ook ruilen of elkaar iets geven verstaan. Voor de aanvang van de ALV vanaf 12:00 uur kunnen de leden buiten alvast bijkletsen, en ondertussen een
stevig robbertje kofferbakswappen ;) Veel succes!

Aanmelden
Omdat het voor de versnaperingen nodig is om vooraf te weten hoeveel leden ongeveer aanwezig
zullen zijn, moet er aangemeld worden, en wel uiterlijk vrijdag 15 februari aanmelden via
secretariaat@volvo300club.nl of te bellen (en in te spreken op) 06-20924025.

Tot ziens op 23 februari!

Uw bestuur.


Routebeschrijving
Restaurant ‘De Engel’
Burg. Wallerweg 2
3991 DM Houten
Tel. 030 6371554/6371241
Website: www.deengel.nlPer auto
Neem op de A27 afslag Houten (nummer 29). Onderaan de afrit gaat u de rotonde driekwart rond, richting Houten.
Aan het einde van de weg rechtsaf, borden “Oude Dorp” volgen.
1e stoplicht linksaf.
Op T-splitsing rechtsaf de Herenweg in. Aan het eind van deze weg rijdt u tegen ‘De Engel’ aan, parkeren kan aan de rechterzijde.


Per bus
Vanaf het “Centraal Station Utrecht” gaat er tijdens de spits ieder halfuur een bus en buiten de spitsuren en in het weekeinde ieder uur.
U stapt uit op de Rondweg bij bushalte “Oude Dorp” en daarvandaan is het vijf minuten lopen ( richting de linkerkerktoren - Prins Bernhardweg - dorpscentrum - linksaf tegenover de kerk).
Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright