Algemene Ledenvergadering
Datum: 07-03-2010
Locatie: Haarzuilens

Dit is een door V3C georganiseerd evenement

Locatie:
't Wapen van Haarzuilens
Brink 2
3455 SE Haarzuilens
tel.: 030 6771998

(de routebeschrijving staat onderaan deze pagina)
De ingang van de kasteelzaal is aan de linkerkant van het restaurant (de parkeergelegenheid is rechts)

Het officiële programma van de ALV loopt van 11.30 uur tot 15:30 uur, de zaal is beschikbaar tot 16.00 uur.

Agenda:
De agenda van de ALV treft u aan op onze website: volvo300club.nl/alv/agenda.pdf

Mail het bestuur als u een toevoeging voor de agenda heeft! Het adres is bestuur@volvo300club.nl

Notulen 2009:
Deze kunt u terug vinden op de website: volvo300club.nl/alv/notulen_2009.pdf

Wijziging van de Statuten:
Het bestuur heeft vorig jaar een voorstel gedaan om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. De voorstellen werden met enige wijzigingen aangenomen maar door het in ongerede raken van de originele presentielijst kon de notariële statutenwijziging niet plaatsvinden. Het bestuur stelt voor om de door de ALV 2009 aangenomen statutenwijzigingen nogmaals aan te nemen zonder veel discussie. Om de leden in staat te stellen dit voorstel vooraf te bestuderen, worden de volgende stukken online gepubliceerd:

Huidige statuten: volvo300club.nl/alv/statuten_2001.pdf
Statuten na wijziging: volvo300club.nl/alv/statuten_2010.pdf
Wijzigingsvoorstel: volvo300club.nl/alv/statuten_wijziging.pdf

Deze documenten kunnen op verzoek ook per post toegestuurd worden. Dit verzoek dient gericht te worden aan:
J.F. van Dunné
Secretaris Volvo 300 Club
Nassau Dillenburgstraat 25
2596 AC Den Haag

Financiële Zaken:
Zoals ieder jaar draait een ander belangrijk deel van de ALV over het financiële beleid:
- Het financiële overzicht over 2009
- Het voorstel voor de begroting over 2010

Bestuursposten
De taken in het huidige bestuur zijn als volgt verdeeld:
- Voorzitter: Wouter Nieuwlaat
- Secretaris: Hans van Dunné (interim)
- Penningmeester: Freddy de Wildt
- Aspirant bestuurslid: Stefan Ruizendaal.

Het bestuur draagt twee personen voor om tot het bestuur toe te treden:
1. Stefan Ruizendaal
2. Kevin Kloosterman

Kandidaten voor het bestuur kunnen voor of tijdens de ALV gesteld worden. Kandidaten die zich voor 24 februari 18.00 uur bij bestuur@volvo300club.nl melden zullen per e-mail aan de overige leden waarvan de e-mail bij het bestuur bekend is worden gemeld. Als de ALV in staat blijkt één of twee bestuursleden te benoemen zal het bestuur de leden na de eerstvolgende bestuursvergadering informeren over de taakverdeling binnen het vernieuwde bestuur. Als achtergrond informatie bij de bestuursvoordracht van Stefan en Kevin kan aangeven worden dat indien zij verkozen worden Stefan het secretariaat van Hans overneemt en dat met Kevin de ledenadministratie een bestuurstaak wordt.
Mensen die overwegen om zich op de ALV kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie (want er kan altijd geschoven worden), zijn bij deze van harte daartoe uitgenodigd.

Kofferbakswappen
Een nieuwe term, vorig jaar geïntroduceerd op het V3C Forum en wat ons betreft succesvol. Kofferbakswappen geeft meer inhoud dan kofferbakverkoop. Immers onder swappen kun je ook ruilen of elkaar iets geven verstaan. Voor de aanvang van de ALV vanaf 10.00 uur kunnen de leden alvast bijkletsen, en ondertussen een stevig robbertje kofferbakswappen :-) Veel succes!

Aanmelden
Omdat het voor de catering nodig is om vooraf te weten hoeveel leden ongeveer aanwezig zullen zijn, moet er aangemeld worden, en wel uiterlijk woensdag 24 februari aanmelden via secretariaat@volvo300club.nl of te bellen (en in te spreken op) 070-3281483.

Hoe kom ik daar?
de getekende route is vanuit de Afrit Maarssen (vlakbij Utrecht) van de A2:

Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright