Gebruiksaanwijzing van de Volvo 300 Club website

Inloggen

De V3C website gebruikt een "Content Management Systeem" naar eigen ontwerp, wat de mogelijkheid biedt om de weergave en functionaliteit van de site aan te passen aan de status van de bezoeker.

Om toegang te krijgen tot de informatie en functionaliteit die enkel voor leden beschikbaar is, moet je 'inloggen' in het "ledenmenu". Alle leden krijgen jaarlijks hun lidmaatschapskaart opgestuurd, met daarop onder andere hun lidnummer. Dit lidnummer dient als gebruikersnaam voor het ledenmenu, en bestaat uit 8 cijfers met in het midden een streepje. (of een P ipv een streepje, voor partnerleden) Het wachtwoord is zelf gekozen.

Wachtwoord kwijt? stuur een mail aan de webmaster, en vermeld daarin uw lidnummer, én het wachtwoord wat u zou willen gaan gebruiken. Ook bij andere login problemen (foutmeldingen, etc) kunt u hier terecht.

Profielen

Elk lid en elk partnerlid heeft een eigen profiel waarin de persoonlijke gegevens opgeslagen zijn. Een aantal gegevens zijn privé en zijn dus alleen zichtbaar voor het lid zelf, en bestuursleden van de vereniging. Ook zijn er een aantal gegevens waarvan je zelf kunt bepalen of ze met andere leden gedeeld mogen worden. Dit zijn onder andere je woonplaats, en email adres. Als je ervoor kiest om deze gegevens te delen, worden ze aan andere leden getoond op de ledenlijst en/of in de weergave van je profiel. Niet-ingelogde internetgebruikers krijgen nooit persoonlijke gegevens te zien.

Auto gegevens

Vanuit het ledenmenu kun je een (of meerdere!) auto('s) toevoegen. Per auto kun je naar believen informatie invoeren -eventueel een compleet projectverslag- en 4 foto's uploaden. Als je een foto uploadt naar het eerste veld voor foto's, wordt die eerste foto vanzelf opgenomen in het fotoalbum. We vragen van de leden of zij willen zorgen dat de fotos die in het foto album geplaatst worden enkel betrekking hebben op auto's in de doelgroep van de club (een Volvo 300 Serie dus). Het plaatsen van gegevens en fotos van andere auto's is dus van harte welkom, zolang het veld 'foto 1' maar leeg blijft.

Advertenties

De advertentierubriek staat open voor zowel leden als niet-leden. Om misbruik te voorkomen worden advertenties van niet-leden gescreend voordat ze geplaatst worden. U krijgt automatisch een berichtje wanneer de advertentie geplaatst is. Als een advertentie door een ingelogd clublid geplaatst wordt, verschijnt deze direct in de betreffende rubriek, en via het ledenmenu kan het clublid de advertentie ook zelf wijzigen en weer verwijderen. Voor leden is het dus aangeraden eerst in te loggen alvorens advertenties te gaan plaatsen.

Evenementen

Het evenementenoverzicht bevat veelal door de V3C zelf georganiseerde activiteiten, maar ook door anderen georganiseerde evenementen die interessant zijn voor de clubleden. De 'eigen' evenementen zijn iets opvallender vormgegeven dan de 'externe' evenementen.

Je kunt ook kijken naar de aankondigingen van reeds voorbije evenementen, dit gaat terug tot de tijd van ingebruikname van deze website (begin 2006).

Documentatievoorziening

Een speciaal onderdeel van het ledenmenu vormt de Downloadzone. Deze is dus ook weer enkel toegankelijk voor leden, en is beveiligd zodat documenten ook met een rechtstreekse link niet geopend kunnen worden.

In de downloadzone kun je 3 soorten documenten vinden:
1. Documentatie
Het documentatiegedeelte bevat een ruim aanbod aan gedigitaliseerde documenten, waaronder;
- folders
- werkplaatsinstructies
- vraagbaken
- onderdelenboeken
- elektrische schema's
- inbouwinstructies bij accessoires
- persartikelen
- originele persfoto's

V3C heeft officiëel toestemming gekregen van Volvo om documenten mbt de 300-serie te herpubliceren voor onze leden. De folders en vooral de technische documentatie vormen bij elkaar een flink archief, wat documenten bevat die in papieren vorm moeilijk te vinden zijn.

2. Clubblad
Een compleet overzicht van alle eerder uitgebrachte clubbladen, inclusief de meest recente uitgave.

3. Vergaderstukken
Om het mogelijk te maken voor onze leden om zich te informeren over de gang van zaken binnen de club, worden stukken zoals agenda's en verslagen van vergaderingen gepubliceerd op de website.
(hier is momenteel een achterstand ontstaan, onze excuses daarvoor)
Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright