Credits en Juridische informatie

De eerste versie van deze website is gemaakt door Danny Vleeshouwers (C)2005-2006.
De huidige site is op basis van die versie ontwikkeld door Wouter Nieuwlaat (C)2006-2008.Voor alle op deze website publiek toegankelijke informatie geldt dat dit door de Volvo 300 Club beschikbaar gesteld wordt met voorbehoud van alle rechten van de oorspronkelijke auteurs. Reproductie is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging Volvo 300 Club

Alle informatie wordt verstrekt op basis van volledige vrijblijvendheid; de Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens letsel, schade of inkomensderving die optreedt wegens gebruik van de geboden informatie.
Vooral bij het gebruik van technische gegevens en tips is het dus belangrijk om altijd goed op eigen materiaal en veiligheid te letten; dit is uw eigen verantwoordelijkheid!

Voor de informatie welke op besloten basis aan de leden van de vereniging verstrekt wordt via het zogenaamde 'ledenmenu', is een afzonderlijke regeling van toepassing. Deze is te vinden in het document 'eerst lezen.pdf'.
Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright