Contactpersonen en Vrijwilligersfuncties

Bestuur
Het bestuur is voor algemene bestuurszaken te bereiken via een gezamenlijk e-mail adres:


Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Hans van Ginkel


Gezicht van de V3C, naar buiten en binnen:
- Leidt de vergaderingen
- Coordineert en motiveert de overige vrijwilligers
- Vormt het belangrijkste aanspreekpunt voor de leden

Ledenadministratie: Joost Ruizendaal


Beheer van het ledenbestand:
- Behandelen nieuwe lidmaatschapsaanvragen, doorvoeren wijzigingen, opzeggingen, etc.
- Beantwoorden van vragen van potentiele leden.

Secretaris: Stefan Ruizendaal


Schrijver van het bestuur en daarmee van de V3C:
- Schrijft brieven en stukken namens de V3C
- Bewaart de ontvangen brieven en afschriften van verzonden brieven.
- Maakt notulen van de diverse vergaderingen.

Penningmeester: Mark Smeets


Beheert het geld van de vereniging:
- Houdt de kas en beheert de bankrekening.
- Doet en ontvangt de betalingen.
- Houdt de boekhouding van de vereniging bij.
- Maakt het financieel jaarverslag.
- Bewaakt de handhaving van de begroting


Overige Vrijwilligersfuncties

Technische Commissie:Anjo van den Akker, Steven Legdeur, Gerard Mulder, , Laurens Post.


Het aanspreekpunt inzake club evenementen
- organiseren en promoten van evenementen
- Informatie over inschrijvingen, kosten, planning richting de leden
- Afstemming met leden die zelf iets willen organiseren

Redactie Clubblad De Volvoice: Renee van Ginkel,Eindredactie.

Verantwoordelijk voor het uitbrengen van het clubblad:
- Verzamelen en bewerken van kopij
- Grafische verzorging
- Verdeling naar de leden, via internet en de post
De voormalige redactie druk aan het werk aan Volvoice 37:


Clubwinkel: Arnoud Coenrady

Regelt de aanmaak en verkoop van:
- promotie-artikelen met het V3C logo erop
- een kleine voorraad originele Volvo onderdelen
- dubbele documentatie van het archief
Een actueel overzicht van het aanbod staat op de pagina van de clubwinkel.


Public Relations: Renee van Ginkel


Het promoten van (de activiteiten van) de vereniging:
- het schrijven van aankondigingen voor evenementen in het clubblad en op de website
- contact met de lokale pers bij evenementen
- contact met de organisatie van andere oldtimer evenementen

Webmaster: Niene Boeijen VACATURE

Het bijhouden van de advertentiepagina's op de website:
- Beoordelen van advertenties van niet-leden;
- Verwijderen van verouderde advertenties;
- Verplaatsen en/of verwijderen van foute advertenties;
- Hulp bieden bij het plaatsen van foto's, links etc;

Forumbeheer: Diede van Abs

De Forumbeheerders zijn aanspreekpunt inzake het V3C Forum. Dit houdt o.a. in het verwijderen/verplaatsen van verkeerd of dubbel geplaatste berichten, het beheer van de gebruikers en hulp bij problemen.
Sponsors  |  Gebruiksaanwijzing  |  Credits & Copyright